Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Ζαχαρίας Καβαρλίγκος | Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να γίνει με πολλές μορφές. Μια αρκετά διαδεδομένη επιλογή είναι η ομαδική ψυχοθεραπεία, η οποία βοηθά τον εκάστοτε θεραπευόμενο να αντιμετωπίσει τα προσωπικά ζητήματα και προβλήματά του μέσα σε ένα ομαδικό πλαίσιο.

Κατά συνέπεια, η ομαδική θεραπεία περιλαμβάνει περισσότερους από έναν θεραπευόμενους, οι οποίοι ως μια συμβολική οικογένεια και μέσα από την ανατροφοδότηση που δίνουν και λαμβάνουν, προσπαθούν να βοηθήσουν τα υπόλοιπα μέλη να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν τα ζητήματα που έρχονται αντιμέτωπα όπως και να διακόψουν δυσλειτουργικά μοτίβα τα οποία δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν.

Τι είναι η ομαδική ψυχοθεραπεία;

 

Η ομαδική ψυχοθεραπεία, ή με την πολύ διαδεδομένη αγγλική ορολογία Group Therapy, όπως και η ατομική ψυχοθεραπεία, είναι μια αποτελεσματική μορφή θεραπείας και συνδράμει στην διαδικασία της αλλαγής. Κάποιοι παράγοντες που αφορούν την ομαδική θεραπεία δρουν σε ένα περισσότερο συναισθηματικό επίπεδο ενώ άλλοι σε ένα περισσότερο λογικό και γνωστικό.

Σε αντίθεση όμως με την ατομική ψυχοθεραπεία, στην ομαδική ο ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί συνεδρίες με μια ομάδα ατόμων, παρακολουθούμενα από έναν ή και περισσότερους ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές. Κατά την διάρκεια της ομαδικής ψυχοθεραπείας, μέσω μιας συλλογικής προσπάθειας, ο καθένας προσπαθεί να αναζητήσει και να επιλύσει τα προβλήματα που τον απασχολούν και τον επηρεάζουν.

Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει λοιπόν σαν βασικό στόχο τη συμμετοχή των ατόμων σε μια ομάδα μέσα από την οποία θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να περιορίσουν την επανάληψη των δυσλειτουργικών μοτίβων ζωής που επηρεάζουν τους ίδιους και τις σχέσεις τους. Η επιλογή της ένταξης σε ομαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί μια απόφαση του θεραπευτή πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του θεραπευόμενου και δεν είναι απαραίτητη διαδικασία

Ψυχοθεραπεία

Ποια είναι τα οφέλη της ομαδικής ψυχοθεραπείας;

Τα οφέλη της ομαδικής ψυχοθεραπείας είναι αρκετά και ανάλογα με τον εκάστοτε θεραπευόμενο μπορεί να συμβάλουν δραστικά στην επίτευξη του τελικού σκοπού της θεραπείας. Ειδικότερα, μερικά από τα βασικότερα οφέλη είναι:

 • Αποτελεί μια συμβολική οικογένεια και λειτουργεί ως μια επανορθωτική εμπειρία για τον θεραπευόμενο.
 • Προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στον εκάστοτε θεραπευόμενο, αφού ένας από τους στόχους της ομαδικής θεραπείας είναι να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αλληλοβοηθηθούν και να στηρίξουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
 • Βοηθά τους θεραπευόμενους να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι μόνοι, κάτι που φυσικά εξομαλύνει την οδύνη και μειώνει το αίσθημα της απομόνωσης.
 • Αυξάνει την ψυχική δύναμη και την αυτοπεποίθηση του εκάστοτε θεραπευόμενου αφού τους παροτρύνει να συμμετάσχουν ενεργά στην ομάδα και να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα προβλήματά τους.
 • Βοηθάει τα μέλη της ομάδας να κατανοήσουν δυσλειτουργίες στην μέχρι τώρα ανάπτυξη σχέσεων.

Σε ποιους απευθύνεται η ομαδική ψυχοθεραπεία;

Σε μια ομαδική θεραπεία όπως και σε μια ατομική τα ζητήματα που μπορεί να λάβουν επεξεργασία αφορούν προσωπικά προβλήματα, ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων όσο και θέματα άγχους η θλίψης, δυσκολίες προσαρμογής κ.α. Τα ζητήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν είναι πολύ ξεχωριστά για τον κάθε άνθρωπο και με γνώμονα τον σεβασμό το μέλος συνδράμει στο μέτρο που του είναι δυνατό.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζω;

Κατά την ομαδική ψυχοθεραπεία ορίζεται μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα την βδομάδα όπου θα λάβει χώρα η συνεδρία της ομάδας. Ορισμένα μέλη της ομάδας μπορεί παράλληλα να παρακολουθούν και ατομικές συνεδρίες, εάν κρίνεται απαραίτητο.

Μέσα από την ομαδική ψυχοθεραπεία, μπορεί ο άνθρωπος να διαχειριστεί καλύτερα τα προβλήματα καθώς και να αναπτύξει νέους τρόπους επικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη. Κάτι που φυσικά συμβάλει δραστικά στην ικανότητα του ατόμου να αλληλοεπιδρά επιτυχημένα ως μέλος μιας ευρύτερης ομάδας.

Βασική φιλοσοφία κατά την ομαδική ψυχοθεραπεία είναι το αίσθημα της αποδοχής, του σεβασμού και της μείωσης της αποξένωσης του κάθε μέλους. Άλλωστε, όταν το ένα μέλος συνδράμει στις δυσκολίες του άλλου δημιουργείται μια σχέση κατανόησης και εμπιστοσύνης η οποία επιτρέπει τον σχηματισμό μιας άλλης αντίληψης των ζητημάτων που φέρνουν τα μέλη λειτουργώντας εμπλουτιστικά. Αυτό συμβαίνει μέσα από την ανατροφοδότηση που δίνει το κάθε μέλος στα υπόλοιπα μέλη που φέρνουν ζητήματα προς επεξεργασία στην ομάδα.

Πολλές φορές οι άνθρωποι αισθάνονται μόνοι και αυτό αποτελεί ένα παραπάνω βάρος από το θέμα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Ωστόσο μέσα από τις ομαδικές συνεδρίες διαπιστώνουν ότι αρκετός κόσμος αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα με αυτούς.

newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας με ενδιαφέροντα άρθρα ψυχολογίας.

  Εάν δεν θέλω να μοιραστώ κάτι με τα υπόλοιπα μέλη;

  Ο κάθε άνθρωπος που επιλέγει να μπει σε μια ομάδα ψυχοθεραπείας προχωράει πάντα στον βαθμό και στο μέτρο που ο ίδιος αισθάνεται καλά να ανοιχτεί και να συζητήσει να ζητήματα που τον απασχολούν. Είναι λογικό άλλωστε αν σκεφτεί κανείς, ότι στην αρχή η ομαδική ψυχοθεραπεία ξεκινάει με ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Ωστόσο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μέσα από την αλληλεπίδραση και την ανατροφοδότηση οι θεραπευόμενοι συνήθως αισθάνονται περισσότερο άνετα να ανοιχτούν και να μοιραστούν ζητήματα που τους απασχολούν, μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Ένας από τους βασικούς στόχους της ομάδας θεραπείας είναι να αποτελέσει ασφαλής βάση και εφαλτήριο για το για την εξέλιξη και την αλλαγή.

  Κάθε μέλος της θεραπευτικής ομάδας θα πρέπει πρώτα να έχει συμφωνήσει στο απόρρητο των συνεδριών. Δεν επιτρέπεται καμία πληροφορία που μπορεί να αφορά τους θεραπευόμενους να βγει εκτός θεραπευτικού πλαισίου.

  Μέσα από την συμμετοχή στην ομάδα το κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να σχετιστεί τόσο με τον θεραπευτή όσο και με κάθε άλλο μέλος. Η αλληλεπίδραση αυτή καθιστά την ομάδα ένα περιβάλλον πλούσιο σε εμπειρίες και ερεθίσματα, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην προσωπική ανάπτυξη του κάθε θεραπευόμενου ξεχωριστά ενώ παράλληλα αναπτύσσεται και ως σύνολο.

  Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με την ομαδική θεραπεία δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μου.

  Γραφειο ψυχολογου

  Κλείστε τώρα το ραντεβού σας!

  Διεύθυνση Γραφείου

  Μιχαλακοπούλου 99
  Αθήνα
  1ος Όροφος

  Επικοινωνία

  +30 698 7312 180 & 210 77 58 008

  Δέχεται κατόπιν ραντεβού

  Δευτέρα | Σάββατο

  Ψυχοθεραπεία

  • Ατομική Ψυχοθεραπεία
  • Ομαδική Ψυχοθεραπεία
  • Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
  • Ψυχοθεραπεία Ζεύγους

  Υπηρεσίες

  • Κατάθλιψη
  • Σχέσεις
  • Άγχος & Κρίσεις Πανικού
  • Διαχείριση Θυμού
  • Απώλεια & Πένθος
  • Φοβίες
  • Τραύμα
  • Ψυχοσωματικά

  Πληροφορίες

  • Βιογραφικό
  • Απόρρητο Ψυχολόγου
  • Άρθρα Ψυχολογίας
  • Επικοινωνία

  ©
  2023 UX Themes

  Terms Privacy Cookies