Ψυχοθεραπεία Online

Ζαχαρίας Καβαρλίγκος | Ψυχολόγος – Οικογενειακή Συστημική Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία online έχει αρχίσει να αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό τόσο στην Αμερική όσο και την Ευρώπη. Η συνεδρία πραγματοποιείται με την χρήση διάφορων τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών (skype, zoom κλπ) ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί από απόσταση. Ο διεθνής οργανισμός που αφορά την ψυχοθεραπεία ή συμβουλευτική εξ αποστάσεως είναι ο ISMHO.

Τι είναι η ψυχοθεραπεία online

Ως online ψυχοθεραπεία, ή online psychotherapy, ορίζεται η διαδικασία μέσω της οποίας ο ψυχολόγος παρέχει συνεδρίες ψυχοθεραπείας από απόσταση. Κατά τις online συνεδρίες, η προσέγγιση που ακολουθεί ο ψυχολόγος δε διαφέρει σε τίποτα από την προσέγγιση που έχει και δια ζώσης. Άλλωστε, η σύγχρονη επιστήμη έχει δημιουργήσει νησίδες επικοινωνίας και σύνδεσης ακόμη και στις δυσκολότερες εποχές.

Σίγουρα η προσωπική επαφή που αναπτύσσεται κατά την επίσκεψη του θεραπευόμενου στο γραφείο του ψυχολόγου συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας πιο στενής σχέσης. Ωστόσο δεν είναι και μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που είτε δεν έχουν την δυνατότητα να μεταβούν είτε οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις ήρθε να βοηθήσει σημαντικά η ψυχοθεραπεία online, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στον καθένα, όπου και αν βρίσκεται, να επιλέξει ψυχοθεραπευτή και να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή συνεδρία ψυχοθεραπείας.

Ψυχολόγος Online

Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

Η ψυχοθεραπεία online παρουσιάζει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Ένεκα της αυτονομίας και της ευελιξίας της διαδικασίας μπορεί να επηρεάσει τόσο θετικά όσο και αρνητικά την αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας.
Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι φυσικά η δυνατότητα κάθε ανθρώπου να συμμετέχει σε μια συνεδρία. Χάρη στην τεχνολογία η πρόσβαση είναι εφικτή στον καθένα, ανεξαρτήτου τόπου διαμονής ή προβλημάτων μετακίνησης που μπορεί να αντιμετωπίζει. Ακόμη δηλαδή και για τις περιπτώσεις ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα επίσκεψης στο γραφείο ενός Ψυχολόγου η ψυχοθεραπεία είναι πλέον εφικτή.

Μειονεκτήματα

Όπως όμως προαναφέραμε, τα μειονεκτήματα επίσης υπάρχουν στην εφαρμογή της συγκεκριμένης θεραπευτικής διαδικασίας. Η απόσταση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, ορισμένες φορές δεν βοηθάει στην ανάπτυξη ενός πρόσφορου εδάφους που τελικά θα βοηθήσει τον θεραπευόμενο να «ανοιχτεί» και να εκφράσει τα ζητήματα που τον απασχολούν.
Ένα επίσης μειονέκτημα που προκύπτει όχι από την διαδικασία αυτή κάθε αυτή, είναι ότι η διενέργεια μιας online συνεδρίας μπορεί να αποτελέσει κάτι δύσκολο για άτομα μη εξοικειωμένα με την τεχνολογία. Ειδικά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι πάντοτε εφικτό να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές.

Ψυχοθεραπεία online & πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζω;

Η τήρηση του απορρήτου των συνεδριών διέπονται σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες δεοντολογίας όπως και σε κάθε άλλη μορφή συνεδρίας. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες που θα μοιραστείτε με τον ψυχολόγο ψυχοθεραπεύτη είναι απόλυτα ασφαλής και δεν υπάρχει περίπτωση να διαρρεύσουν.
Η online ψυχοθεραπεία μπορεί να γίνει τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό πλαίσιο. Πάντοτε με την καθοδήγηση του ψυχολόγου και την σύμφωνη γνώμη του θεραπευόμενου, η ομαδική ψυχοθεραπεία online είναι εφικτή.

Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε λόγω της πανδημίας του Covid-19, η μέθοδος αυτό προσφέρει μεταξύ άλλων μεγαλύτερα επίπεδα προστασίας και ασφάλειας. Επιπροσθέτως, ακόμη και σε περίπτωση ολικού lockdown, η ψυχοθεραπεία μπορεί να συνεχιστεί κανονικά. Η παραπάνω συνθήκη αφορά κατά κύριο λόγο τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, ωστόσο οι ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας στο γραφείο πραγματοποιούνται κανονικά σύμφωνα με τις προφυλάξεις που απαιτούνται.

Υπηρεσίες – Θεραπευτικά αιτήματα που γίνονται με Ψυχολόγο Online

Όπως προαναφέραμε, η ψυχοθεραπεία online ως θεραπευτική μέθοδος δε διαφέρει από την παραδοσιακή. Αυτό σημαίνει ότι τα θεραπευτικά αιτήματα που γίνονται μέσω της συγκεκριμένης μεθόδους μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε ζήτημα καλείται να αντιμετωπίσει ο θεραπευόμενος. Ανεπιφύλακτα υπάρχουν περιπτώσεις που η άμεση επαφή του θεραπευόμενου με τον ψυχολόγο ψυχοθεραπευτή κρίνεται απαραίτητη αναφορικά με τα ζητήματα που προκύπτουν στη συνεδρία.

Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την online ψυχοθεραπεία καθώς και αν μπορεί να καλύψει τις δικές σας ανάγκες, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Ποτέ προτιμάται η Online Ψυχοθεραπεία

Σίγουρα η online ψυχοθεραπεία δεν ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις και για όλα τα ζητήματα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που η συγκεκριμένη μέθοδος έρχεται ως η μόνη δυνατότητα. Οι περιπτώσεις αυτές είναι:

  • Όταν ο θεραπευόμενος διαμένει σε κάποια απομονωμένη περιοχή όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα για επίσκεψη σε έναν εξειδικευμένο ψυχολόγο ψυχοθεραπευτή
  • Όταν η θεραπεία βρίσκεται σε εξέλιξη και ο θεραπευόμενος πρέπει να απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και μόνιμα.
  • Όταν ο θεραπευόμενος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας που δεν του επιτρέπουν να σηκωθεί από το κρεβάτι ή χρήζει νοσηλείας σε κάποιο νοσοκομείο.
  • Όταν γενικά η μετάβαση στο γραφείο του ψυχολόγου δεν μπορεί να γίνει λόγω κάποιου αξεπέραστου κωλύματος.
Ψυχολόγος Online

Κλείστε τώρα το ραντεβού σας!

Διεύθυνση Γραφείου

Μιχαλακοπούλου 99
Αθήνα
1ος Όροφος

Επικοινωνία

+30 698 7312 180 & 210 77 58 008

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Δευτέρα | Σάββατο

©
2024 UX Themes

Terms Privacy Cookies