Σχέσεις

Ένα μεγάλο ποσοστό των ζητημάτων που καλείται να αντιμετωπιστεί μέσω της ψυχοθεραπείας, αφορά τις προσωπικές σχέσεις. Αρκετά αιτήματα ανθρώπων που απευθύνονται σε έναν ψυχολόγο αφορούν οικογενειακές, φιλικές ή ερωτικές σχέσεις και ειδικότερα θέματα που αφορούν την διαχείριση των δυσκολιών ή ακόμη και την απουσία των σχέσεων αυτών. Μέσω λοιπόν της ψυχοθεραπείας, μερικοί από τους στόχους είναι η κατανόηση από μεριάς του θεραπευόμενου του είδους και της ποιότητας της σχέσης, καθώς και την αιτία που οδηγεί στην εμφάνιση των προβλημάτων στην σχέση αυτή.

Τι είναι η σχέση;

 

Ο όρος σχέση είναι παράγωγο της αρχαίας ελληνικής λέξης «σχειν» και ερμηνεύεται ως κάτι που έχουμε. Διευρύνοντας λίγο την έννοια, η σχέση σημαίνει όταν έχουμε κάτι κοινό με κάποιον και γενικά όταν μοιραζόμαστε μαζί του συναισθήματα, σκέψεις, δραστηριότητες και στόχους, στιγμές και γεγονότα ή γενικά επικοινωνούμε με κάποιον τρόπο. Η σχέση αφορά τουλάχιστον δύο ανθρώπους και μπορεί να είναι φιλική, ερωτική, οικογενειακή, συντροφική ή κάθε άλλους είδους.


Κατά την ανάπτυξη σχέσεων, δημιουργείται μια σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τόσο θετικά συναισθήματα όσο και αρνητικά. Αντίστοιχα παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι η αγάπη και ο σεβασμός, η θλίψη και οι δυσκολίες, οι εντάσεις και οι αψιμαχίες όπως και ειλικρίνεια και η κατανόηση.

 

 

Ψυχοθεραπεία

Ανάγκη για διαπροσωπικές σχέσεις

Η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία και επαφή είναι και η βασικότερη αιτία ανάπτυξης κάθε μορφής σχέσεων. Οι σχέσεις που διαμορφώνουμε με την οικογένεια, τους φίλους, τους συντρόφους, άτομα από το χώρο εργασία μας είναι σχέσεις που απασχολούν έντονα την καθημερινότητά μας.


Σε κάθε ανάπτυξη μιας σχέσης τα μέρη που αλληλοεπιδρούν ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν καταστάσεις προβληματικές, που πρέπει να βελτιωθούν, να αλλάξουν ή να παραμεριστούν. Καταστάσεις που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας. Αν θέλαμε να το πούμε λίγο πιο κατανοητά, όσο υπάρχουν σχέσεις θα υπάρχουν και προβλήματα. Ωστόσο στόχος θα πρέπει να είναι ο εφοδιασμός των ανθρώπων με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις προβληματικές – λανθασμένες συμπεριφορές και φυσικά να διακόψουν το δυσλειτουργικό μοτίβο συμπεριφορών που επαναλαμβάνουν είτε προς τους άλλους είτε και προς τον ίδιο τους τον εαυτό.


Ωστόσο η κατανόηση των συμπεριφορών αυτών δεν είναι πάντοτε μια εύκολη διαδικασία, κάτι στο οποίο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ψυχοθεραπεία, μέσω της οποίας ο θεραπευόμενος θα αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίσει μόνος του τις προβληματικές σχέσεις και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που τον απασχολούν.


Οικογενειακές σχέσεις

Σύμφωνα με την συστημική ψυχοθεραπεία τα προβλήματα που αναπτύσσονται μέσα σε μια οικογένεια δεν δημιουργούνται απαραίτητα από κάποιο συγκεκριμένο μέλος, αλλά από τις δυναμικές που αναπτύσσονται στο σύστημα μέσα στο οποίο αλληλεπιδρούν. Η οικογένεια αποτελεί το βασικότερο σύστημα σε μια κοινωνία και η διαχείριση των οικογενειακών σχέσεων δεν είναι πάντοτε εύκολη. Μέσω της συστημικής οικογενειακής ψυχοθεραπείας, ο ψυχολόγος προσπαθεί να προσφέρει στα μέλη μιας οικογένειας τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν μελλοντικά.

 

Ερωτικές – Συντροφικές σχέσεις

Οι ερωτικές σχέσεις αποτελούν μία από τις βασικότερες κατηγορίες σχέσεων, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που προσφέρουν σε κάθε άνθρωπο. Η διαχείριση των σχέσεων αυτών, λόγω της φύσης τους, μπορεί να είναι δυσκολότερη από τις υπόλοιπες και να οδηγήσει πιο εύκολα στην εμφάνιση προβλημάτων. Στην δύσκολη εποχή που διανύουμε, αρκετά ζευγάρια αντιμετωπίζουν προβλήματα και ζητήματα που εάν δεν αντιμετωπιστούν, μπορεί να οδηγήσουν και στον χωρισμό. Σημαντικό στοιχείο που αφορά κάθε σχέση εγγύτητας είναι τί είναι αυτό που προβάλλουμε στον/στην σύντροφό μας. Με την κατανόηση αυτού μπορούμε καλύτερα να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τις καταβολές μας.

 

Σχέσεις στο χώρο εργασίας

Σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, οι υψηλές απαιτήσεις, η ανταγωνιστικότητα και γενικά οι γρήγοροι ρυθμοί, συμβάλλουν στην εμφάνιση διαπροσωπικών διαφορών και συγκρούσεων μεταξύ των εργαζομένων. Καταστάσεις δηλαδή που εύκολα μπορούν να εμφανιστούν και να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό έναν άνθρωπο, ο οποίος θα καλείται καθημερινά να έρχεται αντιμέτωπός τους, οδηγώντας τον σε σκέψεις όπως τι έφταιξε, τι έκανε λάθος κ.α. Αυτά σε ένα πρώτο χρόνο ενδεχομένως να αφορούν ζητήματα καθημερινότητας ωστόσο μέσα από μια δεύτερη και τρίτη ανάγνωση εσωκλείουν πλούτο πληροφοριών για τος πώς ο άνθρωπος έμαθε το σχετίζεσθαι. 

 

newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας με ενδιαφέροντα άρθρα ψυχολογίας.

  Ψυχοθεραπεία στο κομμάτι των σχέσεων

  Όταν δύο άνθρωποι ξεκινούν να αναπτύσσουν μια σχέση, είναι λογικό να πιστεύουν πως θα είναι αρμονική. Στην πορεία όμως, αρκετός κόσμος διαπιστώνει ότι δεν έχει τα κατάλληλα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις συγκρούσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της σχέσης αυτής. Η δυσαρέσκεια, η απογοήτευση, καθώς και ένα πλήθος συναισθημάτων μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους, δυσκολεύοντας την καθημερινότητα του ατόμου που τα βιώνει.


  Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει το άτομο που αντιμετωπίζει καταστάσεις σαν αυτές, όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που βιώνει την παρούσα χρονική στιγμή, αλλά και σε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μελλοντικά στις υπόλοιπες σχέσεις του. Αυτό γίνεται μέσα από την κατανόηση του λόγου που το άτομο δρα με έναν συγκεκριμένο τρόπο ο οποίος δεν είναι καθόλου τυχαίος αλλά συνήθως κάπως μαθαίνεται. Άλλωστε, η ανάγκη για δημιουργία σχέσεων αποτελεί μια από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου.

  Γραφειο ψυχολογου

  Κλείστε τώρα το ραντεβού σας!

  Διεύθυνση Γραφείου

  Μιχαλακοπούλου 99
  Αθήνα
  1ος Όροφος

  Επικοινωνία

  +30 698 7312 180 & 210 77 58 008

  Δέχεται κατόπιν ραντεβού

  Δευτέρα | Σάββατο

  ©2024 UX Themes

  Terms Privacy Cookies